Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Đăng nhập
 » Liên kết website tổng hợp

Liên kết website tổng hợp

Các tin khác