Giáo dục không phải là đổ đầy một thùng nước, mà là làm sáng lên ngọn lửa "

Đăng nhập
 » Thư viện ảnh » Ảnh về trường

Ảnh về trường

 • Thi đấu cầu lông

 • Văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam

 • Văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam

 • Ngày nhà giáo Việt Nam

 • Ngày nhà giáo Việt Nam

 • Ngày nhà giáo Việt Nam

 • Ngày nhà giáo Việt Nam

 • Tổ Tiếng Anh_Nhạc_Mỹ Thuật_Thể dục

 • Tổ Lý _ Hóa_ Sinh_CN

 • Tổ Toán - Tin

 • Tổ Văn - Sử - Địa - GDCD

 • Thầy Hồ Xuân Tài - Hiệu trưởng nhà trường đọc diễn văn khai giảng

 • Văn nghệ chào mừng năm học mới

Các mục ảnh khác