Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Đăng nhập
 » Đoàn thể » Y TẾ HỌC ĐƯỜNG

Y TẾ HỌC ĐƯỜNG

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT, TAY - CHÂN - MIỆNG