Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt''

Đăng nhập
 » Thông tin đơn vị » CÁC TỔ CHUYÊN MÔN

CÁC TỔ CHUYÊN MÔN

Cập nhật lúc : 13:41 11/09/2017  

TỔ SỬ - GDCD - NHẠC - HỌA - THỂ DỤC

 Tổ trưởng : Trần Thị Mỹ Hồng

Chuyên môn: Giảng dạy Lịch sử

Số ĐT: 0914158467

Email:    hongchinhal@gmail.com                                                                                        

                                                                                                                                        
DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN TRONG TỔ
STT                                    Họ tên                                                                 Điện thoại                                                              Địa chỉ                                                                    Email                                                            
1

Nguyễn Thị Thu Hà 

0942855954

Trường THCS-DTNT A Lưới nttha@hue.edu.vn
2

Lê Thị Thanh Hồng

0915923959

Trường THCS-DTNT A Lưới

ltthong@hue.edu.vn
3 Kô Phi Vân

0987534809

Trường THCS-DTNT A Lưới

 
4

Trần Văn Cảnh

 0982621946

Trường THCS-DTNT A Lưới

 tvcanh@hue.edu.vn
5

Hoàng Hữu Sĩ

0941230550

Trường THCS-DTNT A Lưới

 hhsi@hue.edu.vn
6

Trần Anh Quốc

 01687854458

Trường THCS-DTNT A Lưới

 quoctran28@gmail.com
         
         
         

Số lượt xem : 1103