Thứ Hai, 21/10/2019

Buổi sáng

- Chào cờ, phổ biến KH tuần

- Dự giờ giáo viên dạy giỏi (BGH, tp: QĐ)

- Dự giờ cô Rễ - T3 – lớp 7/2

Buổi chiều

-  Dạy học theo TKB

- 15h BGH kiểm tra bếp ăn nội trú

Thứ Ba, 22/10/2019

Buổi sáng

- Dạy học theo TKB.

- 8h thầy Tài, cô Tâm KT tập huấn tại PGD (2 ngày).

Buổi chiều

- Dạy học theo TKB

- Dự giờ cô Thới – T4 – lớp 8/1

- Sau tiết 3, Chi đoàn + HS lớp 9/1, 9/2 lao động (cuốc, xẻng..)

Thứ Tư, 23/10/2019

Buổi sáng

- Dạy học theo TKB

- Dự giờ cô Thanh Hồng – T2 – lớp 7/2

- Dự giờ cô Mỹ Hồng – T2 – lớp 8/2

- Dự giờ Thầy Nhỏ – T3 – lớp 9/1

Buổi chiều

- Dạy học theo TKB

- Sau tiết 2 – Chi đoàn đại hội trù bị

- Dự giờ Thầy Bình – T2 – lớp 8/1

Thứ Năm, 24/10/2019

Buổi sáng

-  Dạy học theo TKB

-  7h30h Cô Hà H.P. tập huấn tại LĐLĐ huyện (2 ngày).

Buổi chiều

 - Dạy học theo TKB

- Dự giờ thầy Tĩnh – T3 – lớp 7/3

- Sau tiết 3, sinh hoạt Chi bộ

Thứ Sáu, 25/10/2019

Buổi sáng

-  Dạy học theo TKB

-   Dự giờ Thầy Sĩ  – T3 – lớp 7/1

Buổi chiều

- Dạy học theo TKB

- 14h đại hội Chi đoàn

- Sau tiết 2, họp BGK hội thi NLUXSP

Thứ Bảy, 26/10/2019

Buổi sáng

- 8h họp HĐSP

Buổi chiều

-  14h sinh hoạt CLB MTCT

- 15h Chi đoàn đồng hành cùng học sinh Nội trú