Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người ''

Đăng nhập
 » Lịch công tác

Năm 2019

Cập nhật lúc : 08:33 27/05/2019  

Tuần 22 năm 2019
Từ ngày 27/05/2019 đến ngày 02/06/2019

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(27/05/2019)

-  Chào cờ, phổ biến kế hoạch tuần

- Các lớp vệ sinh lớp học

-  14h lao động theo kế hoạch

-  GVCN nộp báo cáo tổng kết lớp cho HT.

- TTCM nộp các biên bản cho HT

Thứ Ba
(28/05/2019)

- 8h tổng kết HĐSP, tổng kết Công đoàn

- 11h tổng kết nội trú (liên hoan)

-  14h kiểm kê tài sản

- 15h CB-GV-NV tập trung trang hoàng

Thứ Tư
(29/05/2019)

7h15 tổng kết trường

Thứ Năm
(30/05/2019)

- TTCM lập dự trù mua sắm ĐDDH

- 8h họp KĐCLGD

- Làm việc bình thường

- Làm việc bình thường

Thứ Sáu
(31/05/2019)

-Làm việc bình thường

- 8h Họp HĐTS (t/p theo QĐ)

Thứ Bảy
(01/06/2019)

-  Nghỉ hè (BGH, NV trực theo lịch)

- 7h30 dự lễ Báo công dâng Bác tại đền thờ Bác Hồ huyện A Lưới (GV và HS được khen thưởng)

Chủ Nhật
(02/06/2019)