Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Đăng nhập
 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 10:02 19/03/2019  

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG NGÀY “THỨ BẢY XANH” VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THCS-DTNT A LƯỚI “XANH – SẠCH – SÁNG – ĐẸP” NĂM 2019

PHÒNG GD&ĐT  A LƯỚI

TRƯỜNG THCS-DTNT A LƯỚI

 
   

 


                 Số: 20/KH-DTNT

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

 


                A Lưới, ngày 18 tháng 3 năm 2019

             

KẾ HOẠCH

HÀNH ĐỘNG NGÀY “THỨ BẢY XANH” VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THCS-DTNT A LƯỚI “XANH – SẠCH – SÁNG – ĐẸP” NĂM 2019

 
   

 

Thực hiện Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2019 của UBND huyện A Lưới về việc tổ chức, triển khai thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành động để A Lưới thêm Xanh - Sạch - Sáng” năm 2019.

Thực hiện Kế hoạch số 69/KH-PGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo A Lưới về việc thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành động để A Lưới thêm Xanh - Sạch - Sáng” gắn với đẩy mạnh thực hiện Phong trào thi đua “Nét đẹp văn hóa học đường”. Trường THCS-DTNT A Lưới xây dựng kế hoạch tổ chức ngày “Thứ bảy xanh” và xây dụng trường THCS-DTNT A Lưới “Xanh – Sạch – Đẹp” năm 2019 với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích

- Duy trì và đẩy mạnh phong trào ngày Thứ bảy “Xanh - Sạch  - Sáng - Đẹp” trong nhà trường nhằm giữ gìn vệ sinh, từng bước cải thiện môi trường, góp phần tạo cảnh quan, mỹ quan trong và trước khuôn viên trường học.

- Giảm tối đa các địa điểm, khu vực ô nhiễm môi trường hoặc không đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện phong trào theo chủ đề, có trọng điểm phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế tại trường.

- Huy động lực lượng đoàn viên thanh niên và học sinh trong nhà trường tham gia phong trào ngày Thứ bảy “Xanh – Sạch – Sáng – Đẹp” mỗi sáng Thứ bảy

hàng tuần để góp phần xây dựng môi trường trong sáng, tươi đẹp. Lồng ghép phong trào với các hoạt động hưởng ứng các ngày lễ lớn về môi trường và chào mừng các ngày lễ quốc gia trong năm.

- Nhằm nâng cao nhận thức cho CBGVNV và học sinh về môi trường xanh, sạch, đẹp. Qua đó hình thành tính tự giác, nếp sống văn minh, nâng cao chất lượng cuộc sống trong cộng đồng, góp phần xây dựng Trường THCS-DTNT A Lưới cũng như huyện A Lưới và tỉnh Thừa Thiên Huế ngày càng “Xanh - Sạch – Sáng – Đẹp”.

- Thông qua hoạt động này tạo điểm nhấn, thể hiện hình ảnh và trách nhiệm của CBGVNV và học sinh trong năm 2019 và góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua vì môi trường “Xanh - Sạch – Sáng – Đẹp”. Đồng thời tạo sự quan tâm, ủng hộ của các cấp, các ngành đến hoạt động bảo vệ tài nguyên và môi trường.

2.  Yêu cầu:

- Toàn thể CBGVNV và học sinh đang giảng dạy và học tập tại trường THCS-DTNT A Lưới.

          Việc tổ chức các hoạt động phối tuyệt đối an toàn, thiết thực, hiệu quả, tạo hiệu ứng sâu rộng.

          - Tổ chức phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường.

II. NỘI DUNG

          - Làm cỏ, dọn dẹp rác, bao bì, hộp nhựa trong và ngoài khuôn viên trường, lớp học, phòng ở và khu vực nội trú.

          - Trồng cây xanh, hoa, cây cảnh trước, trong khuôn viên nhà trường.

- Trồng keo sau dãy nhà công vụ GV và sân bóng. (Có kế hoạch phân công kèm theo).

III. THỜI GIAN, HÌNH THỨC

1. Thời gian:

- Hàng ngày: Tiến hành vệ sinh khuôn viên nhà trường, lớp học, phòng ở, khu vực xung quanh nôi trú “Xanh - Sạch – Sáng – Đẹp”.

- Hàng tuần: Các lớp tiến hành tổng dọn, thu dọn rác, bao bì, trước cổng trường và sau khuôn viên nhà trường và tổng dọn vệ sinh khu nội trú.

- Hàng tháng: Vào ngày thứ bảy tuần thứ hai và tuần cuối cùng của tháng ra quân tổng vệ sinh toàn bộ khuôn viên nhà trường, lớp học, phòng ở, khu vực nội trú trước cổng trường, sau khuôn viên nhà trường. Trồng và chăm sóc hoa, cây xanh.

2. Dụng cụ lao động:

- Toàn bộ CBGVNV: Avin, Rựa, Cuốc.

- Học sinh: chuẩn bị chổi quét, xô múc nước, cuốc, xẻng và các dụng cụ khác để thực hiện công việc được giao.

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- BGH nhà trường xây dựng kế hoạch hành động ngày “Thứ bảy xanh” và xây dựng trường “Xanh-Sạch-Sáng-Đẹp” năm 2019

- BGH, BCH Công đoàn, BCH Chi đoàn, Liên đội chỉ đạo trực tiếp, có mặt đôn đốc quá trình lao động.

          - GVCV các lớp trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra và đôn đốc các lớp thực hiện công việc. Báo cáo kết quả thực hiện cho đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Hiệu trưởng nhà trường.

          Trên đây là kế hoạch tổ chức ngày “Thứ bảy xanh” và xây dựng trường học “Xanh - Sạch – Sáng - Đẹp” năm 2019 của trường THCS-DTNT A Lưới. Đề nghị toàn thể CBGVNV và học sinh nghiêm túc thực hiện để kế hoạch diễn ra đúng thời gian và đạt hiệu quả cao.

 

   Nơi nhận:                                                                   

    - BGH;                                                                                                  

     - TTCM;

     - Chi đoàn;

     - Website trường;

     - Lưu: VT.

  TM. BAN GIÁM HIỆU

P. HIỆU TRƯỞNG

 

 

Tải file 1  

Số lượt xem : 43

Các tin khác