Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''

Đăng nhập
 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 09:56 22/04/2019  

KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO "PHÒNG Ở SẠCH - ĐẸP - AN TOÀN - TIẾT KIỀM”

        PHÒNG GD&ĐT A LƯỚI                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS - DTNT A LƯỚI                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       
     
   

 

          Số:  13/KH- DTNT

                 A Lưới, ngày 28 tháng 02 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Phát động phong trào “Phòng ở sạch – đẹp – an toàn – tiết kiệm”

 

Thực hiện kế hoạch năm học 2018 – 2019 của trường THCS – DTNT A Lưới;

Nhân dịp kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/03/1931- 08/03/2019), 88 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019) và 44 năm giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế 26/3/1975 – 26/3/2019).

Trường THCS-DTNT A Lưới xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua  “Phòng ở sạch – đẹp – an toàn – tiết kiệm” cho học sinh nội trú trong tháng 03 năm 2019, cụ thể như sau:

I. Mục đích – yêu cầu

- Tạo không khí thi đua sôi nổi trong học sinh nhằm chào mừng kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/03/1931- 08/03/2019), 88 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019) và 44 năm giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế 26/3/1975 – 26/3/2019).

- Thúc đẩy học sinh nội trú nêu cao tinh thần làm chủ, tự quản, học tập, rèn luyện và có ý thức xây dựng phòng ở sạch đẹp, an toàn, tiết kiệm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.

     II. Thời gian phát động

1. Thời gian:    

+ Từ ngày 04/03/2019 đến ngày 22/03/2019.

          + Tổng kết, trao thưởng: Sáng thứ 2 (25/03/2019).

2. Các tiêu chuẩn:

*Thang điểm:

- Dựa trên nội dung đánh giá trong sổ trực của cờ đỏ.

- Dựa trên nội dung đánh giá trong Phiếu đánh giá dành cho Ban giám khảo.

III. Tổ chức thực hiện

    1. Ban quản lý nội trú

  - Xây dựng kế hoạch phát động phong trào đến tất cả các lớp nội trú.

  - Tổ chức triển khai kế hoạch tới toàn thể các lớp nội trú.

  - Thành lập ban tổ chức, Ban giám khảo (có quyết định kèm theo).

  - Tổ chức chấm tập trung 2 lần/tháng.

  - Báo cáo kết quả, đề nghị khen thưởng và cấp giấy chứng nhận cho phong trào “Phòng ở sạch – đẹp – an toàn – tiết kiệm”  trong đợt thi đua.

2. Giáo viên chủ nhiệm

- Triển khai nội dung kế hoạch đến toàn thể các em học sinh nội trú.

- Đôn đốc, nhắc nhở học sinh giữ gìn vệ sinh phòng ở, hành lang thực hiện đúng nội quy, quy định của khu nội trú.

- GVCN kết hợp với học sinh trang hoàng phòng ở theo quy định, quét mạng nhện, vệ sinh phòng ở và trước hành lang phòng ở, trang bị các vật dụng cần thiết như: ca đựng nước, ca uông nước, chổi, sọt rác…

3. Học sinh

- Thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch.

- Trưởng phòng có nhiệm vụ nhắc nhở các thành viên của phòng giữ gìn vệ sinh, cơ sở vật chất, tiết kiệm điện, nước và trực vệ sinh phòng ở theo lịch phân công.

* Lưu ý: Điểm của phòng (lớp) là trung bình cộng điểm của tất cả các lần chấm điểm thường kì của cờ đỏ và đột xuất của Ban giám khảo.

     IV. Giải thưởng

- Ban tổ chức sẽ trao:

- 01 giải nhất

- 01 giải nhì

- 02 giải ba

          - 04 giải khuyến khích.

( Kinh phí thực hiện theo chi tiêu nội bộ của nhà trường)

Trên đây là kế hoạch tổ chức phong trào “Phòng ở sạch – đẹp – an toàn – tiết kiệm” dành cho học sinh nội trú của trường THCS – DTNT A Lưới. Đề nghị tập thể, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện.

 

Nơi nhận:                                                              A Lưới, ngày 04 tháng 03 năm2019

- BGH;                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

- GVCN 8 lớp;                                                                          

- Website trường;

- Lưu VT.                                                                                               (đã ký)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tải file 1  

Số lượt xem : 18

Các tin khác