Trọng thầy mới được làm thầy ''

Đăng nhập
 » Tin tức » TIN GIÁO DỤC

TIN GIÁO DỤC

Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV về việc Hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non theo quy định tại Quyết định số 60/2011/QĐ -TTg ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo dục
Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV về việc Hướng dẫn thực hiện chi hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non theo quy định tại Quyết định số 60/2011/QĐ -TTg ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo ...